برنامه ریزی ساده

یک راه آسان برای برنامه ریزی جلسات به صورت رایگان. دعوت نامه ها و یادآوری ها، نقشه ها و دستورالعمل ها و قرار ملاقات های تقویم را ارائه می دهد.

موضوع شما چیست؟ meeting ؟

تماس تلفنی
کنفرانس تلفنی
کنفرانس وب
جلسه گروه
قهوه
ناهار
نوشیدنی ها
شام