Trong khoảng Người tổ chức cuộc họp

Tránh các chuỗi email đáng sợ của lập kế hoạch, Người tổ chức cuộc họp Làm cho việc lập kế hoạch dễ dàng hơn cho dù là một, một nhóm hay các cuộc tụ họp xã hội.

Meeting Planner Cung cấp khả năng cộng tác với người tham gia để đề xuất và chọn thời gian và địa điểm tốt nhất để đáp ứng. Nó cũng cho phép người tham gia để giao tiếp trong quá trình lập kế hoạch và sau khi lập kế hoạch. Nhắc nhở được cung cấp cùng với bản đồ và thông tin liên lạc cho người tham gia.

Lịch sử của chúng tôi

Meeting Planner Được hình dung vào năm 2014 trên một chiếc khăn ăn để làm cho cuộc họp lập kế hoạch dễ dàng hơn. Cựu chiến binh và cựu chiến binh khởi nghiệp Jeff Reifman Tạo ra tầm nhìn và Envato Tuts + cho phép anh ta viết một loạt hướng dẫn về Làm thế nào để xây dựng mới khởi nghiệp Để giúp các lập trình viên và doanh nhân khác.

theo dõi chúng tối trên Twitter Và cảm thấy tự do liên hệ chúng tôi Với câu hỏi của bạn.