در باره برنامه ریز ملاقات

اجتناب از زنجیره ایمیل مخوف برنامه ریزی, برنامه ریز ملاقات باعث می شود که برنامه ریزی آسان تر آیا یک در یک، گروه و یا گردهمایی های اجتماعی.

Meeting Planner توانایی همکاری با شرکت کنندگان نشان می دهد و انتخاب بهترین زمان و مکان برای ملاقات فراهم می کند. همچنین اجازه می دهد شرکت کنندگان به طول برنامه ریزی و پس از برنامه ریزی ارتباط برقرار کنید. یادآوری با نقشه ها و اطلاعات تماس برای شرکت کنندگان ارائه می شود.

تاریخ ما

Meeting Planner در سال 2014 بر روی دستمال به جلسات برنامه ریزی آسان تر پیش بینی شده بود. Microsoftee سابق و کهنه راه اندازی جف Reifman چشم انداز ایجاد شده و انویتو Tuts + در به او اجازه ارسال یک سری آموزش در چگونه برای ساخت راه اندازی برای کمک به برنامه نویسان و دیگر کارآفرینان.

ما را در توییتر دنبال کنید و در صورت تمایل به تماس با ما با پرسش های شما.