Lập kế hoạch đơn giản

Một cách dễ dàng để lập kế hoạch cuộc họp miễn phí. Cung cấp lời mời và lời nhắc, bản đồ và chỉ đường và các cuộc hẹn theo lịch.

Chủ đề của bạn là gì meeting ?

Gọi điện
Cuộc gọi hội nghị
Hội thảo trên web
Họp nhóm
Cà phê
Bữa trưa
Đồ uống
Bữa tối