Meeting Planner طرحهای اشتراکی

شما ممکن است با برنامه رایگان ما راحت باشید. اگر نه، یکی از برنامه های اشتراک ما را امتحان کنید. برای مدت زمان محدود، از قیمت های تبلیغی مقدماتی ما در زیر لذت ببرید. هر طرح یک دوره آزمایشی 14 روزه ارائه می دهد.


جدول قیمت گذاری ما بهترین در صفحه نمایش بزرگتر است. سعی کنید دستگاه خود را بچرخانید
تمام قیمت ها در دلار آمریکا
رایگان
$0.00
ماه
پایه ای
$149
ماه
حرفه ای
$399
ماه
جلسات 1: 1
جلسات گروهی
محدودیت اندازه نشست 2 6 25
ساخته شده در پیام
یکپارچه سازی تقویم
یادآوری ایمیل
تغییرات درخواست پاسخ به، برنامه ریزی مجدد و تکرار جلسات
برنامه با صفحه من
متنی (SMS) یادآوری
سازمان دهندگان متعدد
ثبت نام coming soon coming soon

برای ظرفیت بالاتر، حساب های شرکت چند کاربره، لطفا تماس با ما .


سوالات