Κάνουμε και πάλι απλό προγραμματισμό.

Προχώρα. Ξεκινήστε τον προγραμματισμό.

Ποιο είναι το θέμα της δικής σας meeting ;Ποιό είναι το δικό σου meeting θέμα?

Τηλεφωνική κλήση
Κλήση συνδιάσκεψης
Διαδικτυακή διάσκεψη
Ομαδική συνάντηση
Καφές
Μεσημεριανό
Αναψυκτικά
Βραδινό