Lập lịch họp đơn giản

Một cách dễ dàng để chọn thời gian và địa điểm. Bao gồm lời mời qua email, bản đồ, lời nhắc và tích hợp lịch.

Bắt đầu nhanh

Lập kế hoạch của bạn meeting hiện nay

Chủ đề là gì?

Họp nhóm
Cuộc gọi hội nghị
Gọi điện
Hội thảo trên web
Cà phê
Bắt kịp
Trình bày
Phiên làm việc
Phút giây hạnh phúc
Bữa ăn sáng
Bữa trưa
Bữa tối
Rượu nho
Đi bộ cùng nhau