เรากำลังทำตารางเวลาให้เรียบง่ายอีกครั้ง

ไปข้างหน้า เริ่มต้นการวางแผน

หัวข้อของคุณคืออะไร meeting ?อะไรของคุณ meeting เรื่อง?

สายเข้า
การประชุมทางโทรศัพท์
การประชุมทางเว็บ
การประชุมกลุ่ม
กาแฟ
อาหารกลางวัน
เครื่องดื่ม
อาหารเย็น